KWALITEIT

Accountantskantoor Van Middelkoop staat garant voor kwaliteit met het keurmerk van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants.

De Wet op het accountantsberoep, de gedrags- en beroepsregels, permanente educatie en nadere voorschriften zorgen ervoor dat de accountant en zijn kantoor voldoen aan hoge kwaliteitseisen die periodiek worden getoetst door de Raad van Toezicht.

De accountant houdt zich aan de fundamentele beginselen: professionaliteit, integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid.

Wij hechten grote waarde aan deze beginselen die zorgen voor een hoogwaardige uitoefening van het beroep.

Wij vinden het heel belangrijk dat u deze kwaliteit ervaart. Wij luisteren graag naar wat u bezig houdt om met onze dienstverlening daar zo veel mogelijk op aan te sluiten.