WAT KUNNEN WIJ VOOR U DOEN?

Accountancy

Of het gaat om het samenstellen van een jaarrekening of een maand- of een kwartaalrapportage, wij doen het graag.


Financiële administraties

Het is belangrijk dat de financiële administratie is gericht op uw informatiebehoefte en u het inzicht verschaft dat nodig is om uw bedrijf te besturen.


Salarisverwerking

De maandelijkse salarisverwerking is een gecompliceerd proces met veel regelgeving. U kunt dat zorgeloos bij ons onderbrengen.


Fiscale dienstverlening

Als ondernemer of bestuurder heeft u te maken met een oerwoud van fiscale regelgeving. Wij treden hierin voor u op, uiteraard binnen de grenzen van wet- en regelgeving.


Juridische dienstverlening

Wij adviseren u graag bij juridische aangelegenheden, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsrelaties, huur of andere overeenkomsten, of over vennootschapsrecht.


Financiële planning

In welke fase van uw werkzame leven bent u? Wij helpen u met het in kaart brengen van verwachte financiële geldstromen en gebeurtenissen, de risico’s daarvan en welke beslissingen er nu of in de toekomst genomen kunnen worden.


Startersbegeleiding

Bent u een startende ondernemer, dan staat u voor een enorme uitdaging. Wij helpen graag bij alle te nemen beslissingen en met administratieve zaken en formaliteiten.