ACCOUNTANCY

Of het gaat om het samenstellen van een jaarrekening of een maand- of een kwartaalrapportage, wij doen het graag. Voor u als ondernemer of bestuurder is het vooral interessant wat de cijfers te zeggen hebben. Waarom gaan de zaken zoals ze gaan, en waar liggen verbeterpunten?

Advisering naar aanleiding van de cijfers is ons vak.

En het geeft natuurlijk altijd voldoening als wij een fiscaal voordeel voor u hebben gevonden.

Toekomstgerichte cijfers behoren ook tot onze dienstverlening. Wij helpen u graag bij het opstellen van een begroting, een prognose of een meerjarenplan. Wij zijn daarbij positief kritisch op de input die u ons geeft, om samen tot een zo scherp mogelijk financieel toekomstbeeld te komen.

Heeft u de indruk dat de administratieve organisatie in uw bedrijf niet goed loopt? Wij zoeken het voor u uit en komen met aanbevelingen. Wij kunnen u behulpzaam zijn bij het opzetten of het verbeteren van de doelmatigheid van uw administratie.

Bij investeringsbeslissingen kunnen wij een berekening voor u maken van de effecten op de winst. Wij adviseren u bij een bedrijfsoverdracht of bedrijfsovername en ook bij andere bedrijfseconomische aangelegenheden helpen wij u graag.