SALARISVERWERKING

De maandelijkse salarisverwerking is een gecompliceerd proces met veel regelgeving. U kunt dat zorgeloos bij ons onderbrengen. U ontvangt maandelijks de salarisafrekeningen, loonaangiften, loonjournaal en na de jaarafsluiting de jaaropgaven en verzamelloonstaten.

Daarnaast zijn wij behulpzaam met allerlei bijkomende aangelegenheden zoals arbeidscontracten, pro forma berekeningen, CAO aangelegenheden en het indienen van mutaties bij instanties als een verzekeringsmaatschappij of een pensioenfonds.